در این بخش شما میتوانید بخشنامه حقوق و دستمزد و در واقع مزد را در سال ۱۳۹۱ مشاهده کنید.با توجه به این بخشنامه به زودی ورژن جدید نرم افزار حقوق دستمزد که متعلق به سال ۱۳۹۱ هست در این سایت برای دانلود و استفاده در اختیار عموم قرار میگیره.

 

دانلود بخشنامه